Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH MỨC ĐỘ 1 VÀ 2
Ngày cập nhật 03/10/2023

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG

Kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, 2 kết hợp với rà soát phục vụ thu nhận định danh điện tử mức độ 2

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân thành phố Huế về việc thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, 2. Chỉ tiêu được giao là đến hết ngày 30/7/2023 phải đạt được 70/100 chỉ tiêu thu nhận và 50/100 chỉ tiêu kích hoạt. Trong thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch, bố trí lịch, phân công nhiệm vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đến hết ngày 30/7/2023 chỉ tiêu thu nhận của xã Hải Dương chỉ đạt 65,97/100, chỉ tiêu kích hoạt chỉ đạt 26,95/100. Việc không đạt được chỉ được giao có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng ở một số thôn thiếu quyết tâm và đồng bộ. Để tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành chỉ tiêu được giao ủy ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân thành phố Huế về việc thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, 2. Chỉ tiêu được giao là đến hết ngày 30/7/2023 phải đạt được 70/100 chỉ tiêu thu nhận và 50/100 chỉ tiêu kích hoạt. Trong thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch, bố trí lịch, phân công nhiệm vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đến hết ngày 30/7/2023 chỉ tiêu thu nhận của xã Hải Dương chỉ đạt 65,97/100, chỉ tiêu kích hoạt chỉ đạt 26,95/100. Việc không đạt được chỉ được giao có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng ở một số thôn thiếu quyết tâm và đồng bộ. Để tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành chỉ tiêu được giao ủy ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

          1. Phương pháp thực hiện:

           - Đ/c Tổ trưởng tổ công nghệ số công đồng ở các thôn hội ý phân công nhiệm vụ cho tường thành viên trong tổ đi từng hộ gia đình theo hình thức “cuốn chiếu” thực hiện các nhiệm vụ:

            + Trường hợp nào chưa thu nhận mức độ 2 (đến cơ quan công an xác nhận vân tay, khuôn mặt, tích hợp các loại giấy tờ…) có CCCD, số điện thoại, đang ở địa phương thì lập danh sách ghi lại số điện thoại để tập hợp đề xuất công an thành phố về thu nhận, đồng thời kích hoạt mức độ 1 (tải ứng dụng VNeID, tự thao tác kích hoạt) cho nhân dân.

          + Trường hợp nào đã thu nhận mức độ 2 thì tiến hành kích hoạt tài khoản cho nhân dân.

          - Chỉ tiêu: 15 hộ/ ngày.

          2. Thời gian thực hiện: Từ 10 - 31/8/2023.

          3. Phân công phụ trách

- Công an xã rà soát lập danh sách người dân trong độ tuổi đac được cấp căn cước công dân chưa thu nhận mức độ 2 và chưa tích hợp mức độ 1, gửi danh sách cho các tổ công nghệ số cộng đồng các thôn.

- Công chức làm việc tại bộ phận một cửa, khi dân đến làm các thủ tục hành chính tại cơ quan hướng dẫn cài đặt VNeID và hướng dẫn người dân đến công an xã đăng ký thu nhận  mức độ 2.

- Đối với các đồng chí Trưởng các đoàn thể tập trung vận động đoàn viên, hội viên đến thu nhận mức độ 2 tại công an xã và cài đặt VneID. Phân công các Chi hội trưởng tham gia cùng với Tổ công nghệ số cộng đồng.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Nhất Bi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 706.823
Truy cập hiện tại 6.639