Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CHUNG TAY GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - 2024
Ngày cập nhật 24/06/2024

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy Huế về triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/ĐU, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy xã Hải Dương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) và Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy Huế;

 

BCĐ giảm nghèo xã tiến hành trao tặng 15 triệu đồng được trích từ nguồn vận động đêm văn nghệ quần chúng "không để ai bỏ lại phía sau" để trao tặng và khởi công nhà vệ sinh cho bà Huỳnh Thị Cháu là hộ nghèo của thôn Vĩnh Trị. 

Huỳnh Trọng Bình - VP. UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 875.991
Truy cập hiện tại 402