Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Thời gian: Từ 20/4/2024 đến 15/5/2024 - Xây dựng Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 và phân công tổ chức triển khai thực hiện.           - Triển khai chiến dịch...
  Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 14/01/2023 của UBND thành phố; Công văn số 281/PTP-PBGDPL ngày 14/01/2023 của Phòng Tư pháp; Công văn số 355/PTP-PBGDPL ngày 29/3/2023 của Phòng Tư pháp thành phố Huế về việc hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 615/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế triển khai Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10/12/1984 (có hiệu lực từ ngày 26/6/1987)
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phổ biến các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương tuyên truyền, phổ biến các Luật mới đến toàn...
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phổ biến các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương tuyên truyền, phổ biến các Luật mới đến toàn...
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phổ biến các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương tuyên truyền, phổ biến các Luật mới đến toàn...
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phổ biến các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương tuyên truyền, phổ biến các Luật mới đến toàn...
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phổ biến các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương tuyên truyền, phổ biến các Luật mới đến toàn...
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc phổ biến các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Uỷ ban nhân dân xã Hải Dương tuyên truyền, phổ biến các Luật mới đến toàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 706.806
Truy cập hiện tại 6.634