Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
hông báo về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Hải Dương
Ngày cập nhật 08/07/2021

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Hiện nay, tình hình nắng nóng gay gắt và hanh khô đang diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới tình trạng nắng nóng và khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra ở tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao, trong dố có rừng của xã Hải Dương.

          Để chủ động công tác PCCCR, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do rừng gây ra, UBND xã Hải Dương thông báo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, HTX nông nhiệp, các thôn trên địa bàn tập trung một số biện pháp cấp bách sau:

          1. Các Hợp tác xã có hợp đồng bảo vệ rừng

          - Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công cán bộ HTX và lực lượng tổ bảo vệ rừng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; tuần tra ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

          - Thông tin ngay khi có cháy rừng xảy ra về UBND xã để chỉ đạo huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

          2. Bộ phận phụ trách Địa chính-Nông lâm nghiệp

          - Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, HTX nông nghiệp, các đơn vị, thôn có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng phòng hộ và rừng của người dân, nhất là việc xử lý thực bì, đốt rác; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, đốt ong, sinh hoạt vui chơi có sử dụng lửa trong rừng...

- Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ         PCCCR sẵn sàng trang cấp cho lực lượng PCCCR khi có tình huống cháy xảy ra; rà soát, đóng các biển cảnh báo, biển cấm vào khu vực rừng phòng hộ.

          3. Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã, trạm Biên phòng

- Chủ động thực hiện các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn, kịp thời huy động lực lượng chữa cháy khi có yêu cầu. Phối hợp tuần tra, bố trí các điểm chốt chặn ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao;

          - Cong an chủ trì, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

          4. Bộ phận Văn hóa thông tin xã

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng.

          5. Các thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy cơ động; Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng của xã; Tổ PCCC của các HTX nông nghiệp, các thôn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR.

          6. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, HTX nông nghiệp, các thôn, cá nhân tuân thủ nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân xã kính thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, HTX nông nghiệp, thôn và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 785.909
Truy cập hiện tại 337