Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo về việc tổng hợp, báo cáo số liệu đánh giá các tiêu chí phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
Ngày cập nhật 12/09/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 569/HD-VHTT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Huế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa trên địa bàn thành phố Huế.

          Để có cơ sở đánh giá các tiêu chí bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2022, UBND xã thông báo một số nội dung sau:

1. Các ban ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn tổng hợp, báo cáo danh sách theo từng tiêu chí, tính đến thời điểm 10/9/2022:

1.1. Cung cấp báo cáo danh sách theo từng tiêu chí để đánh giá bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”:

- Công chức Tài chính - kế toán xã: Tổng hợp danh sách các gia đình nợ Thuế sử dụng đất, các loại thuế khác năm 2021 theo từng thôn; Thống kê tỷ lệ thu các quỹ theo chính sách của Nhà nước.

- Công chức Địa chính - xây dựng, Nông nghiệp & Môi trường xã: Tổng hợp danh sách các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, không nộp tiền phí rác thải.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã: Cung cấp danh sách các trường hợp có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.

- Ban chỉ huy Quân sự xã: Cung cấp những trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021.

- Ban Công an xã: Cung cấp các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; những trường hợp có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính; những trường hợp mắc các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc; tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Cung cấp báo cáo danh sách theo từng tiêu chí để đánh giá bình xét công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”:

- Công an xã: Cung cấp danh sách các thôn có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; có điểm, tụ điểm ma tuý, mại dâm; có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

- Trạm y tế xã: Đánh giá tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (nếu có), so sánh tăng giảm so với năm 2021 đối với từng thôn.

- UBMT TQVN xã, hội LHPN, hội CCB, Đoàn thanh niên xã: Dự kiến đánh giá, phân loại các chi hội để có cơ sở chấm điểm xét thôn văn hóa năm 2022.

Nhận được thông báo này đề nghị các ban ngành, đoàn thể, bộ phận liên quan cung cấp các tiêu chí đã nêu trên bằng văn bản trước ngày 12/9/2022 (thông qua bà Trần Thị My Na - Công chức Văn hóa - Xã hội xã). Tổng hợp các nội dung do các ban ngành, đoàn thể, bộ phận liên quan cung cấp như đã nêu trên chuyển về các thôn để Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” họp bình xét “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” và đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” năm 2022, “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục 2020 -2022”.

2. UBMT TQVN xã, công chức VHXH xã

- UBMTTQVN xã phối hợp với công chức VHXH hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn để đề nghị BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã đề nghị BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố công nhận “Thôn văn hóa” năm 2022 và hoàn tất thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định “Gia đình văn hóa” năm 2022, “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục 2020 - 2022”. Hoàn thiện hồ sơ gửi BCĐ xã trước ngày 8/10/2022.

3. Ban chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH xã

- Thông qua hồ sơ đề nghị BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố công nhận “Thôn văn hóa” năm 2022 trước ngày 10/10/2022.

Trên đây là thông báo về việc tổng hợp, báo cáo số liệu đánh giá các tiêu chí phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.210
Truy cập hiện tại 389