Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương Quý II năm 2023
Ngày cập nhật 11/04/2023

Thực hiện khoản 2, Điều 15 và Điều 18 Luật  tiếp công dân năm 2013 về việc tiếp dân ở xã, phường, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã quý II năm 2023, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: tại Phòng tiếp công dân trụ sở UBND xã Hải Dương.

2. Thời gian và cán bộ tiếp công dân: Trong giờ hành chính các ngày sau đây:

Ngày,

tháng

Người tiếp công công dân và chức vụ

Công chức tham gia tiếp công dân

14/4

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

21/4

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang - CC. TP-HT xã

28/4

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

05/5

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang - CC. TP-HT xã

12/5

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

19/5

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang - CC. TP-HT xã

26/5

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

02/6

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang - CC. TP-HT xã

09/6

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

16/6

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang - CC. TP-HT xã

23/6

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

30/6

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Trang - CC. TP-HT xã

 

Ngoài thời gian phân công tiếp công dân theo lịch trên, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã sẽ tiếp dân trong các trường hợp đột xuất, các vụ việc phức tạp phát sinh cần phải giải quyết ngay.

 

Giao cho Công chức Văn phòng – Thống kê chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc để phục vụ tốt công tác tiếp công dân./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.143
Truy cập hiện tại 383