Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Báo cáo Kết quả Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Hải Dương năm 2023  
KẾ HOẠCH Triển khai tích hợp định danh điện tử mức độ 2 tại xã Hải Dương  năm 2023   Thực hiện Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai thực hiện Đề án phát...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 706.736
Truy cập hiện tại 6.635