Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo Soát xét tình hình thực hiện kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ tháng 4 năm 2022
Ngày cập nhật 28/03/2022

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I/2022

          `1. Về lĩnh vực nông nghiệp

a) Về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản:

- Tổng sản lượng đánh bắt và NTTS: 36,1tấn. Trong đó:Đánh bắt biển: 2,9 tấn, Đánh bắt sông đầm: 28,9 tấn, NTTS:  4,3  tấn, (trong đó nuôi ao hồ: 1,8 tấn).

- Chỉ đạo các Chi hội nghề cá, Ban điều hành trạm bơm cao triều Quảng Công – Hải Dương vận động bà con cải tạo ao hồ kịp thời cho vụ nuôi mới. Diện tích thả nuôi khoảng 5ha với số lượng 40,25 vạn con (trong đó tôm chân trắng 25 vạn; tôm sú 15 vạn; cua 2500 con). Số lồng thả nuôi 60 lồng.

          - Thông báo, hướng dẫn 02 HTX NN, các thôn và các chủ cơ sở, hộ NTTS thực hiện đăng ký kê khai nuôi thuỷ sản chủ lực và thả nuôi đầu vụ theo NĐ 26/2019/CP và NĐ 02/2017/CP.Làm việc với HTX NN và 15 hộ NTTS cao triều Thai Dương Thượng về tu sửa nhà trạm bơm, kinh mương, cử tổ quản lý và đóng góp kinh phí để triển khai vụ nuôi năm 2022.

b) Trồng trọt:

          - Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 55,42ha. Trong đó, diện tích lúa 51,75ha, hoa màu3,67ha.Trong quý do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và triều cường dâng cao làm ngập mặn khoảng 5ha ruộng lúa tại khu vục ruộng Mơn sâu, Học vụ ( chiều dài đê đất bị ngập mặn khoảng 2km), bên cạnh đó tình trạng ốc bưu vàng phá hoại khoảng 0,9ha.

          - Làm việc với các HTX nông nghiệp về rà soát, thống kê đối tượng, diện tích hỗ trợ dịch vụ công thuỷ lợi năm 2022; báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và tình hình đầu vụ Đông Xuân 2021-2022.

          c) Chăn nuôi:

          - Triển khai kế hoạch tiêm phòng vacxin vụ Xuân năm 2022 và tổ chức tiêm phòng 50 liều vacxin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; liên hệ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh nhận hóa chất hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

          d) Về lâm nghiệp

- Giải phóng mặt bằng phục vụ cho thi công xây dựng công trình cầu qua cửa biển Thuận An tại khu vực rừng thôn Thai Dương Hạ Nam diện tích 0,23ha thuộc lô 3, khoảnh 0, ngoài tiểu khu, thuộc đất khác, không nằm trong quy hoạch ba loại rừng.

- Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022.

2. Dịch vụ

Các dịch vụ trên địa bàn được duy trì và phát triển ổn định, các cửa hàng bán lẻ với số lượng ngày càng quy mô hơn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Kiện toàn lại Tổ quản lý chợ xã Hải Dương. Báo cáo đề xuất phương án tổ chức lại hoạt động chợ.

3. Tiểu thủ công nghiệp

- Các ngành nghề phát triển ổn định, ngoaì ra có một số ngành nghề phát triển nhanh, mạnh và ổn định như nghề mộc, nề…Thương hiệu nước mắm Làng Dừa ngày càng được chú trọng. Nhìn chung, việc chế biến các sản phẩm từ mắm và nước mắm cơ bản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, tạo uy tín sản phẩm trên thị trường.Sản lượng chế biến 1,5 tấn.

4. Về tình hình đất đai, tài nguyên và môi trường và xây dựng cơ bản

Về lĩnh vực đất đai:

- Tiếp tục cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc hiện trạng của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

- Làm việc với các ngành UBND thành phố Huế Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng kinh tế và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vạn Xuânlập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu vực biển Hải Dương.

- Đã cung cấp các nội dung liên quan đến công tác khai thác quỹ đất năm 2022-2025 và hồ sơ quy hoạch phân lô được phê duyệt cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch.

- Làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch đầu tư rà soát nguồn gốc sử dụng đất Lâm nghiệp khu vực thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương.

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070 (theo định hướng toàn tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương).

Về tài nguyên và môi trường

- Phối hợp với Trung tâm công viên cây xanh Huế khảo sát nhu cầu cây xanh tại KQH TĐC 2 và TĐC 3 để có phương án bố trí trồng cây bóng mát.

- Huy động lực lượng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh gồm 18 lượt162 người tham gia làm vệ sinh đường làng, ngỏ xóm và tại các khu định cư.

Về xây dựng

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu 04 công trình: Sửa chữa 02 nhà văn hóa thôn TDH Nam và thôn TDT Tây; San lấp, lát gạch nền nhà văn hóa; Cổng, tường rào, nhà xe nhà văn hóa; công trình điện chiếu sáng thôn Thai Dương Thượng Đông – Vĩnh Trị.  Công trình Mương thoát nước thôn Thai Dương Thượng Đông xây dựng ổn định, đảm bảo tiến độ.

- Đề xuất công trình đầu tư công năm 2023 với số lượng 03 công trình với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ bao gồm: công trình đường liên thôn từ nhà ông Phan Thúc đến nhà ông Nguyễn Cườm; công trình xây dựng trung tâm thể dục thể thao; công trình Đường từ QL49b ra bãi tắm cộng đồng.

          5. Tài chính ngân sách

          Tổng thu ngân sách quý I: 1.091.250.000 đồng, tổng chi 970.820.000 đồng; hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngân sách năm 2021 đã gửi Kho bạc tỉnh đối chiếu

          Về thu các loại quỹ: Quỹ vì người nghèo: 1.590.000 đồng, Quỹ khuyến học: 19.660.000 đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 2.650.000 đồng và quỹ phòng chống thiên tai 5.270.000 đồng. Thu giá vệ sinh môi trường quý I: 85,5 triệu đồng.Tạo điều kiện thuận lợi cho 10 hộ vay vốn với số tiền 330 triệu đồng.

          6. Nông thôn mới: Triển khai kế hoạch, phân công thực hiện các tiểu chí xây dựng  nông thôn mới kiểu mẫu thôn TDT Đông và thôn TD Hạ Nam; phối hợp Phòng Kinh tế tập huấn các quy trình mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

7. Văn hóa xã hội

- Thông báo tuyên truyền tổ chức kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022) và 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).Tham gia giải đua ghe truyền thống tại thành phố Huế lần thứ I- năm 2022, đăng ký 6/6 thôn xây dựng thi đua danh hiệu “Thôn văn hóa” và triển khai Kế hoạch Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ V năm 2022.

          - Tỷ lệ học sinh đến trường cơ bản đảm bảo; trong đó Trường TH &THCS 100%, trường Tiểu học Thái Dương 100% và trường Mầm non có 109/210 cháu đến lớp (36,7%).

          - Triển khai tiêm vaccin phòng COVID-19  mũi 1, mũi 2, mũi 3 cho các dối tượng 230 liều, tiêm bổ sung vaccin cho trẻ tròn 12 tuổi14 liều. Triển khai điều trị F0 tại nhà: 306 trường hợp; trong đó F0 điều trị khỏi: 241; F0 chuyển các khu điều trị: 28; F0 hiện đang điều trị tại nhà: 37.

- Thực hiện xóa nhà tạm cho hộ nghèo năm 2022, phối hợp UBMT TQVN xã đã triển khai các thôn về lập danh sách các hộ có nhu cầu đăng ký xây dựng mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 có 13 hộ (hộ nghèo sửa chữa: 03; cận nghèo xây dựng mới: 01, cận nghèo sửa chữa: 09).

- UBND xã Hải Dương lập tờ trình đề nghị hỗ trợ đối với người điều trị covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là 256 trường hợp.

          8. Nội chính tổ chức

          a) Lĩnh vực quân sự quốc phòng

     Về quốc phòng: Tổ chức đưa tiễn 7/7 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đảm bảo chỉ tiêu trên giao; tiến hành rà soát danh sách dân quân huấn luyện năm thứ nhất có 12 thanh niên chọn nguồn huấn luyện dân quân năm 2022, lập danh sách độ tuổi 17 (sinh năm 2005) có 41 trường hợp.

          b) Lĩnh vực ANCT-TTAT XH

          - Tình hình ANCT, ANNT, ANTG ổn định chưa phát hiện vấn đề gì. Phối hợp với công an cấp trên cấp thẻ căn cước công dân cho 39 trường hợp.

          9. Công tác CCHC

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông): Số hồ sơ đã tiếp nhận 238 hồ sơ.Trong đó có 238 hồ sơ có ghi giấy hẹn.Hồ sơ đã giải quyết trước hẹn, đúng hẹn: 214 hồ sơ; trể hẹn 13 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết 11 hồ sơ.Tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa thể hiện như sau; số phiếu khảo sát mức độ hài lòng 103 phiếu, đạt 100%.

          II. Khó khăn, hạn chế

- Mặc dù đã có nhiều biện pháp, giải pháp để xử lý, nhưng tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn còn diễn ra, bên cạnh đó đã có một số hộ dân tự ý nạo vét cải tạo ao nuôi nhằm lấy cát sang nền.

- Công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình vẫn còn chậm, kéo dài.

- Việc phối hợp xử lý các vụ việc khai thác cát, lấn chiếm đất đai của các ngành và công chức còn nhiều hạn chế thiếu đồng bộ.      

- Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công dân tại bộ phận một cửa vẫn thiếu kịp thời, việc xin lỗi người dân trong giải quyết hồ sơ quá hạn vẫn chưa thực hiện.

`        III. Nhiệm vụ tháng 4/2022

          1. Về lĩnh vực kinh tế

          - Vận động ngư dân tiếp tục bám biển, bám ngư trường để khai thác, đánh bắt. Chỉ đạo 02 HTX nông nghiệp thực hiện tốt việc chăm sóc đồng ruộng, ngăn ngừa sâu bệnh. Vệ sinh ao hồ và tiến hành thả nuôi vụ 1 (cả cao triều và thấp triều).

          - Tăng cường tập trung vận động người dân cải tạo ao hồ thả nuôi, năm chắc số lượng thả, yêu cầu phải làm kê khai theo NĐ 02/CP và NĐ 26/CP quy định

- Chỉ đạo 02 HTX NN vận động nông dân chăm sóc diện tích lúa vụ Đông Xuân, quan tâm phòng bệnh đạo ôn.

- Liên hệ nhận hóa chất phòng bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản theo Công văn 123 của Phòng Kinh tế thành phố.

          - Tổng kết công tác PCCC rừng, triển khai Phương án huy động, phương tiện, nhân lực tham gia PCCC rừng năm 2022; Trang cấp phương tiện, dụng cụ PCCC ở chợ Hải Dương.

          2. Về đất đai, tài nguyên và môi trường và xây dựng cơ bản:

-Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế kiểm kê đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An.

- Hoàn thiện hồ sơ và Phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng chiếm dụng đất nông nghiệp đối với bà Phan Thị Tuyết, tại địa chỉ thôn Thai Dương Hạ Bắc.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai; tiếp tục cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

- Giao trách nhiệm cho công chức địa chính, xây dựng-tài chính, kế toán liên hệ Phòng QLĐT thị xã Hương Trà chấp thuận chủ trương để quyết toán 03 công trình đường 49b ra phá Tam Giang, Trường Mầm non Hải Dương và NHà Văn hóa; liên hệ Phòng QLĐT thành phố chấp thuận chủ trương nghiệm thu công trình tường rào nhà xe, lát sân Nhà Văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng để chuyển giao thành phố quản lý, đôn đốc đơn vị xây lắp đẩy nhanh tiến độ công trình mương thoát nước để khỏi ảnh hưởng giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, đơn vị Chủ đầu tư, 02 HTX NN rà soát diện tích rừng của dân để điều chỉnh vẽ dự án của công ty TDH biển và diện tích đất giải phóng mặt bằng thi công các dự án.

- Phối hợp với Trung tâm phát triển quý đất, tiến hành kiểm kê mồ mã nằm trên tuyến đường bộ ven biển để đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Triển khai các hoạt động thực hiện dự án giảm thiểu rác thải nhựa (WWF) ở các trường học và trên địa bàn xã.

3.Tài chính ngân sách

- Quan tâm giải ngân kinh phí cho các đơn vị thi công 02 Nhà sinh hoạt cộng đồng, mở mã dự án công trình mương thoát nước và đôn đốc thôn TDT Đông vận động kinh phí đối ứng công trình để nộp vào kho bạc.

- Hoàn ứng kho bạc để tạm ứng kinh phí phục vụ Đại hội Hội CCB, ĐTN, Đại hội TDTT, huấn luyện dân quân.

- Làm việc bà Huỳnh Thị Bồi thu kinh phí chợ năm 2021 nếu không nộp họp BQL tìm người thay thế.

- Triển khai kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2022; thu thuế phi nông nghiệp năm 2022.

- Đề nghị cán bộ, công chức có tạm ứng hoạt động phải làm thanh toán kịp thời để kế toán hoàn ứng tại kho bạc, nếu không sẽ không giải quyết tạm ứng.

4. Văn hóa xã hội

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành khai mạc Đại hội TDTT, lựa chọn vận động viên tích cực tham gia thi đấu các môn tại thành phố Huế; chỉ đạo các thôn bố trí đủ vận động viên tích cực tham gia thi đấu các môn theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch tổng dọn vệ sinh, treo băng rôn, cờ tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế và giải phóng Miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước trước ngày 24/3 để hưởng ứng và tiếp đón lãnh đạo các cấp về dự lễ động thổ cầu vượt biển Thuận An- Hải Dương.

- Triển khai chiến dịch truyền thông CSSK/KHHGĐ đợt 1,2/2022.

- Lập danh sách dự toán tiền điện hộ nghèo quý 1 năm 2022 và thực hiện chi trả tiền điện hộ nghèo quý 4 năm 2021; chi trả hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định 33/QĐ-CP.

          5. Về Quốc phòng- An ninh

a) Về Quốc phòng

- Chuẩn bị công tác huấn luyện và phối hợp tổ chức huấn luyện LLDQ năm 2022. Kiện toàn b DQ biển, thôn đội, CHPQS xã.Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 NVQS năm 2022 cho công dân nam sinh năm 2005. Xây dựng kế hoạch mở rộng  lực lượng dân quân theo 3 trạng thái năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện và đưa lực lượng tham gia huấn luyện tại thành phố, cụm bao gồm lực lượng dân quân năm thứ nhất, lực lượng cơ động.

b) Về Công an

- Ban công an xã nghiên cứu xây dựng mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ hoặc phòng chống tội phạm để người dân tự tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo lực lượng công an xã, CAV phối hợp với lực lượng khác tăng cường tuần tra đẩy lùi tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác cát trái phép.

          - Công an: Tăng cường xử lý các vụ việc vi phạm về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và kiểm tra khép kín địa bàn không để điểm nóng xảy ra.

          6. Nhiệm vụ khác        

- Xây dựng kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử Trưởng thôn.

          - Tiếp tục tham mưu giải quyết ý kiến cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã, Khóa IX.

          - Đề nghị cán bộ, công chức xử lý văn bản trên phần mềm không để trể hẹn kéo dài; đẩy nhanh hơn nữa công tác tiếp nhận và trả kết quả cho công dân.

          - Giao trách nhiệm cho Công an – Quân sự chủ động họp lực lượng để phối hợp với lực lượng cấp trên làm tốt công tác bảo vệ và giao thông ngày động thổ cầu vượt biển Thuận An – Hải Dương.

          Trên đây là báo cáo soát xét tình hình thực hiện KT-XH Quý I và nhiệm vụ tháng 4/2022.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.050
Truy cập hiện tại 364