Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thai Dương Hạ Nam
Ngày cập nhật 02/06/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3293/UBND-CN ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng;

Xét tình hình thực tế tại địa phương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thai Dương Hạ Nam gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Nam                   Trưởng thôn                                      Tổ trưởng

2. Ông Trần Văn Khánh            Trưởng BCTMT thôn              Tổ phó

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo                  CHT  Hội Phụ nữ thôn            Thành Viên

4. Ông Trần Quốc Huy              Đoàn viên                                Thành viên

5. Bà Trần Diệu Huyền Trâm    Đoàn viên                                Thành viên

Điều 2. Tổ công nghệ số cộng đồng nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung để thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể;

          - Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, tổ dân phố.

          - Về chính quyền số: hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng Hue-S, các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số.

          - Về kinh tế số: hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”,...; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

          - Về xã hội số: hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng ứng dụng Hue-S, các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... thông qua các nền tảng số.

  - Tuyên truyền những thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao trong việc giao dịch không dùng tiền mặt, nhằm nâng cao nhận thức của người dân không tiếp tay cho tội phạm và tránh những thủ đoạn trên.

  - Tổ công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng trên Hue-S và nhóm Zalo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính quyền nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 875.921
Truy cập hiện tại 386