Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
Ngày cập nhật 17/04/2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương Ngày 19 tháng  06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết  thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn  thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 ban hành quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 3187/KH-BCĐLNVSATTP ngày 12 tháng 44 năm 2024 của Ban chỉ đạo LNVSATTP thành phố Huế về việc triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024;

Căn cứ kế hoạch số 278/KH-BCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2024 của ban chỉ đạo Liên ngành VSATTP xã Hải Dương về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 và đảm bảo ATVSTP.

Theo đề nghị Trưởng Trạm y tế và Văn phòng - Thống kê UBND xã.      

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm  năm 2024 gồm các ông, bà có tên sau:

    1    Ông    Huỳnh Bảo                         P. Chủ tịch                        Trưởng ban

2

Ông

Phạm Văn Khảm                        

Trưởng Trạm y tế

P.Trưởng ban 

3

Ông

Nguyễn Văn Quý                       

Công chức VH-XH xã

Thành viên

4

Ông

Nguyễn Thế Hiền Nhân

Công chức ĐC-XD xã

Thành viên

5

Ông

Trương Quang Lộc

Phó Công an xã                                 

Thành viên

6

Đào Thị Hoa

Phó CT. UBTQMT xã

Thành viên

7

Lê Tố Thanh Huyền

Bí thư Đoàn xã                                   

Thành viên

8

Đặng Thị Trúc

Thư ký ATVSTP

Thành viên

9

Ông

Nguyễn Hữu Nhi

CT. Dân số                                        

Thành viên

9    Các ông bà y tế các thôn, công an viên thôn                         Thành viên.

                   Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm giúp UBND xã, kiểm tra, kiểm dịch về hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái,hàng quá hạn tại các điểm kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã và chợ. Kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các dịch vụ ăn uống, giải khát và các hàng quán trước cổng trường học trên địa bàn xã .

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Điều 4. Công chức văn phòng UBND xã, Trưởng trạm y tế xã, trưởng các ban ngành, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 706.732
Truy cập hiện tại 6.635