Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2024
Ngày cập nhật 06/06/2024

BÁO CÁO

tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4

và nhiệm vụ tháng 5 năm 2024

 

 
 

 

 

 

          I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội  tháng 4/2024

          1. Về lĩnh vực nông nghiệp

- Tổng sản lượng đánh bắt 206,28 tấn, Trong đó: Biển 112,8 tấn, đầm phá 82,28 tấn, NTTS 11,2 tấn. (Tháng 4: Biển 76 tấn, đầm phá 52,08 tấn, NTTS 3 tấn).

          - Diện tích thả nuôi 68,5ha. Trong đó cao triều 19,55 ha và thấp triều 48,95 ha.

- Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 50,8 ha, trong đó diện tíchtrồng lúa 47/49,5 ha; diện tích trồng hoa màu 3,8 ha.

- Phối hợp xã QuãngCông chỉ đạo BQL cao triều Quãng Công - Hải Dương khắc phục những vướng mắt về thu hồi công nợ và vận hành trạm bơm cung cấp nước phục vụ NTTS.

- Chỉ đạo 02 HTX nông nghiệp hướng dẫn nông dân thực hiện tốt việc chăm sóc đồng ruộng, phòng ngừa sâu bệnh, chống hạn vụ Đông Xuân.

-Triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng dại, quản lý chó, mèo nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự; kết quả 165 /l80 lều, đạt 91,7 % kế hoạch.

          2. Dịch vụ

Với thời tiết thuận lợi lượng khách về vui chơi, tham quan trên địa bàn khu vực bãi biển khá đông, các hàng quán dọc đường Lâm Sinh đã quay trở lại kinh doanh giải quyết được việc làm cho nhiều lao động ; các lô quầy kinh doanh, buôn bán ở chợ, các cửa hàng bán lẻ ngày càng phát triển số lượng và sản phẩm các mặt hàng  phong phú hơn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân; bên cạnh đó các dịch như hậu cần nghề cá, dịch vụ vật liệu xây dựng cũng phát triển mạnh. Từ đầu năm đến nay phát triẻn mới 3 cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho 6 lao động.

3. Tiểu thủ công nghiệp

Các ngành nghề tiểu thủ nhỏ phát triển ổn định, tỷ lệ lao động tham gia các ngành tiểu thủ như may mặt, mộc nề và một số ngành nghề khác tăng và có thu nhập ổn định.

Trong tháng 4 khai thác trên biển được mùa ruốc và cá các loại, nên việc chế biến mắm, nước mắm và ruốc tăng cao, sản lượng chế biến 42 tấn; quá trình chế biến các sản phẩm từ mắm và nước mắm người dân cũng chú trọng đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, tạo uy tín sản phẩm trên thị trường;

4. Về tình hình đất đai, tài nguyên và môi trường, trật tự đô thị và xây dựng cơ bản

- Về lĩnh vực đất đai:

Niêm yết công khai dự thảo giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Hải Dương thuộc Dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (Đợt 6; đã hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản trình phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế thẩm định điều kiện bồi thường về đất để giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An.

- Môi trường

Tiếp tục thực hiện Dự án “Huế-Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”; triểnkhai kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa, chương trình đổi rác lấy quà/lấy cây xanh có 100 lượt người tham gia, lượng rác thải nhựa thu được 15kg, 20 kg giấy, 5 khg nhôm quy đổi thành tiền 200.000 đồng. Thực hiện tốt Ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng, thu gom, kiểm soát các loại rác thải ra quân 31 đợt, số lượng người tham gia 515, trong đó tháng tư là 04 đợt có 245 lượt người tham gia.,

- Lâm nghiệp: tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển lâm nghiệp bền vững, thực hiện tốt công tác  PCCC rừng, nhất là các tháng cao điểm mùa hè. Tổng kết công tác PCCC rừng năm 2023, triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ PCCC rừng năm 2024.

          5. Tài chính ngân sách

          Tổng thu ngân sách 436.875.000 đồng, tổng chi 400.560.000đồng.Thu các loại quỹ: quỹ ngày vì Người nghèo 810.000 đồng đạt 6%, quỹ Khuyến học 1.215.000 đồng đạt 11%, quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1.215.000 đồng đạt 11% và quỹ PCTT 4.520.000 đồng đạt 20%.

6. Văn hóa xã hội

Tổ chức thực hiện thông báo tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước và các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn xã.

          Tổ chức các hoạt động chào mừng giỗ Tổ Hùng Vương; 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); Quốc tế lao động 1/5.

Tham gia giải đua ghe truyền thống tại Thành phố Huế đạt giải khuyến khích

Làm việc với Trường Mầm non về rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, đề xuất với cấp trên quan tâm đầu tư các hạng mục đối với các tiêu chí thiếu, để đẩy nhanh xây dựng trường đạt chuẩn theo lộ trình.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân kịp thời, trong tháng đã xảy ra 02 ca sốt xuất huyết và đã tổ chức dập dịch không để lây lang ra diện rộng trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội; giải quyết kịp thời đúng chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà nước. Chi trả kịp thời tiền điện cho hộ nghèo quý IV/2023 với số tiền 2.907.000 đồng.

7. Về quốc phòng – An ninh

Tổ chức đăng ký NVQS năm 2024, số đủ 17 tuổi: (Từ tháng 01/2006 đến tháng 01/2007: có 33 TN): Trong đó: nhận lệnh trực tiếp 05; nhận lệnh gián tiếp 20 gia đình. Có 08 trường hợp do không ở địa phương không phát lệnh được. Tổng cộng: 25/33. Số đã đăng ký NVQS lần đầu: 13 trường hợp, số chưa đăng ký: 12 trường hợp.Kiện toàn, bổ sung, tổ chức biên chế bDQCĐ và at DQCĐ cho 03 đ/c. Kiện toàn HĐ GDQP&AN năm 2024 kèm Quyết định ban hành quy chế hoạt động.

Tình hình ANCT, ANNT, ANTG ổn định chưa phát hiện vấn đề gì. Tham gia Hội thi PCCC tại thành phố và đạt giải phong cách.

II. Khó khăn, hạn chế

Tình hình nắng nóng đã làm thiệt hại  một số diện tích nuôi tôm, cua chết rải rác. Về trồng trọt một số diện tích bị khô hạn thiếu nước, nhiễm mặn do làm tuyến đường ven biển ảnh hưởng.

Công tác triển khai thu quỹ PCTT của các đoàn chậm và đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra, một số thôn chưa triển khai vận động thu từ hộ gia đình.

Công tác tham mưu giải quyết Thủ tục hành chính một số lĩnh vực thời gian còn kéo dài, chưa bảo đảm theo quy trình.

Việc ra quân lập lại trật tự ATGT, công tác tuần tra xử lý các đối tượng lấy cát chưa triển khai thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ thanh niên tham gia đăng ký NVQS lần đầu đạt thấp.

`        III. Nhiệm vụ tháng 5/2024

          1. Về lĩnh vực nông nghiệp

a) Đối với đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản

Động viên ngư dân tiếp tục bám biển sản xuất, khai thác biển và đầm phá; phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, liên kết chuỗi tiêu thụ các loại thủy sản của ngư dân để đưa giá trị sản phẩm nâng cao.

Phối hợp phòng kinh tế hướng dẫn đăng ký tàu cá và khai báo nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá từ 6m đến dưới 15m theo quy định.

b) Về trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp

          Phát triển trồng các loại hoa màu, củ, quả, dưa hấu có chất lượng cao, an toàn gắn với xây dựng thương hiệu; tận dụng tối đa diện tích hè thu, đất vườn vào sản xuất, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu, tiêu úng, phòng ngừa sâu bệnh. Triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng bền vững”; dự án hỗ trợ HTX nông nghiệp về thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; đăng ký chuyển đổi giống lúa vụ Đông Xuân 2023-2024. Quản lý chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc nhỏ lẻ nằm ở các khu vực đông dân cư, nguy cơ gây ô nhiễm.

Quản lý chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc nhỏ lẻ nằm ở các khu vực đông dân cư, nguy cơ gây ô nhiễm.

Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển lâm nghiệp bền vững, thực hiện tốt công tác PCCC rừng, nhất là các tháng cao điểm mùa hè. Phối hợp đoàn liên ngành thành phố kiểm tra việc quản lý rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65/2015/CT-UBND tỉnh; kiểm tra PCCC rừng năm 2024, kiểm tra 2 ha rừng ngập mặn do Chi cục kiểm lâm trồng năm 2018.

 2. Dịch vụ:

Triển khai thực hiện đề án mô hình du lịch cộng đồng biển Hải Dương xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; lập hồ sơ thiết kế quy hoạch, cắm mốc phân lô;sắp xếp lại các hàng quán, trật tự kinh doanh để các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục kinh doanh phục vụ khách đến vui chơi tham quan trong mùa hè 2024. Thành lập Ban quản lý Mô hình du lịch cộng biển Hải Dương.

3. Xây dựng cơ bản

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 6 phòng học, 2 tầng của trường TH&THCS Hoàng Kim Hoán.

Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức mời thầu để sớm triển khai xây dựng công trình đê Nội đồng, đường từ chân động cát đến cống thoát nước đường đập từ nhà ông Hải đến nhà ông Cườm.

Phối hợp Ban Đầu tư  xây dựng thành phố giải phóng mặt bằng, để xây dựng hệ thống điện đường và mở rộng đường lâm sinh.

4. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường

Tăng cường công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai; chỉ đạo công an xã, trật tự đô thị tăng xây dựng lịch tuần tra xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép; tiếp tục xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo kết quả đo đạc hiện trạng của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm hành chính công thành phố chuyển đến.  

Phối hợp tổ chức WWF tập huấn cho 30 thành viên Tổ giám sát 6 thôn về phân loại rác tại nguồn. Tổ chức hoạt động thu gom rác đợt 2 tại bãi biển khu vực xóm Mới, chương trình đổi rác tái chế lấy quà; phối hợp các đoàn thể, HTX NN Thai Dương Thương xử lý bèo Lục bình trên ao thủy lợi Công tiêu.

Thực hiện tốt Ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng, thu gom, kiểm soát các loại rác thải hàng tuần.

5.Tài chính ngân sách

 Hoàn ứng kho bạc để tạm ứng kinh phí phục vụ cho các hoạt động của cơ quan. Tiếp tục thu và nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2024. Triển khai kế hoạch thu các loại quỹ năm 2024.

6. Văn hóa xã hội

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các Ngày lễ trong tháng. Tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch chú trọng đến bệnh sốt xuất huyết, xây dựng kế hoạch tổ chức Quốc tế Thiếu nhi năm 2024,  xây dựng kế hoạch công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2024 và chỉ đạo các trường học tổng kết năm học 2023 – 2024.

          7. Về Quốc phòng- An ninh

a) Về Quốc phòng

Xây dựng triển khai kế hoạch và phân công lịch trực sẵn sàng chiến đấu dịp kỷ niệm(10/3/AL), kỷ niệm chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động (01/5) và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2024) năm 2024, phối hợp giao ban tháng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí at, bt, TĐT…phân công nhiệm vụ tháng tới. Đôn đốc số chưa đăng ký NVQS còn lại tham gia đăng ký lần đầu bảo đảm.

b) Về Công an: Tăng cường xử lý các vụ việc vi phạm về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và kiểm tra khép kín địa bàn không để điểm nóng xảy ra. Tổ chức lực lượng tuần tra xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép.

          7. Công tác khác

Tổ chức bàn giao hồ sơ và nhiệm vụ của công chức Tư pháp – Hộ tịch, phân công lại một số nhiệm vụ cho công chức; rà soát kiện toàn lại các ban, Hộ đồng phù h

Tiếp tục giải quyết ý kiến của cử tri theo Thông báo phân công số 39/BPC ngày 11/01/2024 của UBND xã.

ợp với chức năng nhiệm vụ.

          Trên đây là báo cáo soát xét tình hình thực hiện KT-XH tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5/2024./.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 876.068
Truy cập hiện tại 426