Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG QUÝ I/2023
Ngày cập nhật 26/09/2023

THÔNG BÁO

Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức

thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương, Quý I/2023, từ ngày ( 15/12/2022 – 07/3/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Thời gian tổ chức khảo sát

Trong quý I/2023 Uỷ ban nhân dân dã tổ chức khảo sát để đánh giá sự hài lòng của tổ chức và công dân đối với từng lĩnh vực

2. Hình thức khảo sát lấy ý kiến:

Thông qua giao dịch hành chính để lấy ý kiến đánh giá của tổ chức và cá nhân là chủ yếu.

3. Kết quả khảo sát lấy ý kiến

STT

Lĩnh vực

Số hồ sơ tiếp nhận

Số phiếu khảo sát thực hiện

Kết quả khảo sát

Tỷ lệ hài lòng

01

Tư  pháp - Hộ tịch

216

192

192

100

02

Địa chính – Xây dựng

28

28

28

100

03

Văn hoá – xã hội

36

36

36

100

         

 

Tập tin đính kèm:
Trần Nhất Bi
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.175
Truy cập hiện tại 381