Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương Quý II năm 2024
Ngày cập nhật 17/04/2024

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương

Quý II năm 2024

 

 
 

 

 

 

Thực hiện khoản 2, Điều 15 và Điều 18 Luật  tiếp công dân năm 2013 về việc tiếp dân ở xã, phường, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Quý II năm 2024, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: tại Phòng tiếp công dân trụ sở UBND xã Hải Dương.

2. Thời gian và cán bộ tiếp công dân: Trong giờ hành chính các ngày sau đây:

Ngày,

tháng

Người tiếp công công dân và chức vụ

Công chức tham gia tiếp công dân

05/4

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

12/4

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

19/4

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

26/4

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

03/5

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

10/5

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

17/5

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

24/5

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

31/5

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

07/6

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

14/6

Đ/c Lê Xuân Hướng – CT. UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

21/6

Đ/c Huỳnh Bảo – PCT.UBND xã

Đ/c Trần Nhất Bi – CC. VP-TK UBND xã

28/6

Đ/c Nguyễn Hữu Dảnh- PCT.UBND xã

Đ/c Huỳnh Trọng Bình CC. VP-TK UBND xã

 

Ngoài thời gian phân công tiếp công dân theo lịch trên, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã sẽ tiếp dân trong các trường hợp đột xuất, các vụ việc phức tạp phát sinh cần phải giải quyết ngay.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Trọng Bình
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.185
Truy cập hiện tại 384